about


Saigon Artbook, viết tắt là SGAB, là một dự án phi lợi nhuận xuất bản sách nghệ thuật, thực hiện bởi inpages, để hỗ trợ và giới thiệu những nghệ sĩ tiềm năng ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Từ lúc ra đời vào năm 2013, SGAB đã độc lập xuất bản gần 3000 quyển sách với 7 ấn phẩm và tổ chức hàng loạt các buổi triển lãm, lớp học và giao lưu với mục đích giúp nghệ thuật trở nên gần gũi và cuốn hút hơn. Chuỗi sách SGAB còn là hành trình thể nghiệm mới với ý muốn mang tinh thần triển lãm cũng như phần hồn của tác phẩm vào trong trang sác khi tận dụng sự đa dạng thiết kế của các chất liệu giấy và kĩ thuật in ấn.


Saigon Artbook is a non-profit contemporary artbook series published by inpages that support and showcase emerging artists in Ho Chi Minh City (Saigon), Vietnam. Emerging contemporary artists develop and showcase uncut work on a stage that is supported by a talented cast of designers, writers and curators. More than 3000 artbooks have been published since 2013, each page lovingly crafted from different materials and brought to life through experimental printing techniques.